Citibank Česká republikaPřihlášení Bezpečně se Citibank Online
Raiffeisenbank a.s.
Citibank Europe plc převedla své vlastnické právo k segmentu retailového bankovnictví v ČR na Raiffeisenbank a.s., která je úvěrovou institucí se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, oprávněnou k výkonu bankovní činnosti na základě bankovní licence s jednacím číslem 2003/4974/520 udělené Českou národní bankou.

Ochranné známky „Citi“, „Citibank“, „Citigroup“, „Citicorp“, Arc Design, Blue Wave a veškeré další podobné ochranné známky a ochranné známky od nich odvozené či jiné ochranné známky, jež Citigroup a osoby s ní propojené vlastní či užívají, jsou dočasně užívány Raiffeisenbank a.s. na základě licence udělené Raiffeisenbank a.s. ze strany Citigroup Inc. a společností s ní propojených.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, P. O. BOX 64, 140 78 Praha 4, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, IČ: 49240901, e-mail: info@rb.cz, www.rb.cz, infolinka 800 900 900.
 
 
 
 

Naše pobočky poskytují komplexní rozsah bankovních služeb.
 

Využijte sítě bankomatů.

Všechny uvedené bankomaty umožňují kromě výběru hotovosti také zjistit aktuální zůstatky na Vašich účtech.
 

Kvalifikovaní telefonní bankéři jsou připraveni provést Vaše bankovní transakce a informovat Vás o službách a produktech vždy v pracovní dny v době od 8.00 do 20.00 hodin.
 

 
 
 
Směnné kurzy k

Upozornění: Tento kurzovní lístek je informativní povahy. Dojde-li během obchodního dne k výrazné změně kurzu, vyhrazuje si Citibank právo na změnu tohoto kurzovního lístku i v průběhu obchodního dne.

V případě převodu finančních prostředků přes internetové bankovnictví Citibank Online nebo mobilní bankovnictví CitiMobile při celkovém objemu transakce minimálně 5 000 USD (či ekvivalentu v jiné měně) bude pro převod použit směnný kurz, který se mění dle aktuálního vývoje na devizovém trhu.
> Zobrazit směnné kurzy