Citibank

For English text scroll down

Vážený kliente,

dovolujeme si Vám podat aktuální informace ohledně služeb poskytovaných na pobočkách Citibank v souvislosti s podpisem smlouvy o prodeji retailového bankovnictví Citi v České republice společnosti Raiffeisenbank. Dokončení této transakce, která podléhá schválení regulátory, je plánováno na první čtvrtletí roku 2016. Součástí smlouvy o prodeji jsou zaměstnanci retailové části banky, její pobočková síť a bankomaty.

 

Rádi bychom Vás ujistili, že se Citibank bude i nadále soustředit na poskytování služeb firemním klientům a má zájem rozvíjet obchodní vztahy a rozsah svých produktů a služeb pro firemní klientelu v České republice. Naši firemní bankéři Vám jsou plně k dispozici v našich regionálních centrech v Brně, Ostravě, Teplicích a Pardubicích pro řešení Vašich finančních potřeb, jak jste byli dosud zvyklí.

 

V souvislosti s plánovaným převodem pobočkové sítě Citibank si Vás však dovolujeme informovat, že pokladní operace a ostatní přepážkové služby (např. přijímání listinných platebních příkazů) budou pro firemní klienty od 1. března 2016 poskytovány pouze na pobočce Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5. Současně dojde od 4. ledna 2016 k přesunu této pobočky z přízemí budovy do 6. patra do prostor recepce centrály Citibank. Otevírací doba této pobočky bude pondělí až pátek 8.30 – 16.00 hod s výjimkou státních svátků.

 

V případě, že výše uvedené služby využíváte, kontaktujte prosím co nejdříve svého firemního bankéře ohledně možných alternativních řešení. Mezi ně patří možnost využít k hotovostním transakcím služeb České pošty, bezpečnostních agentur nebo korporátních platebních karet Citibank. Prosím informujte o těchto změnách i Vaše obchodní partnery či klienty, jestliže používají poboček Citibank ke vkládání peněžních prostředků na Vaše účty.

 

Věříme, že se nám společně podaří vybrat řešení, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. Naším záměrem je i nadále poskytovat bankovní služby té nejvyšší kvality pro lokální i globální firemní klienty, jak tomu je v České republice již od roku 1991.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto oznámení kontaktujte prosím svého firemního bankéře.

 

Velmi si vážíme Vaší důvěry a spolupráce.

S úctou

 

Citibank Europe plc

Dear Client,

We would like to share updated information on the services provided at Citibank branches in connection with the agreement on the sale of Citi’s consumer banking business in the Czech Republic to Raiffeisenbank. This transaction, which is subject to regulatory approval, is scheduled for completion in the first quarter of 2016. The transfer includes the consumer banking employees, Citi branches and ATM network in the Czech Republic.

 

You may rest assured that Citibank will continue to serve corporate clients and that it wants to develop its business relations and the scope of its products and services for corporate clients in the Czech Republic. As usual, our bankers are available to solve your financial needs in our regional centers in Brno, Ostrava, Teplice and Pardubice.

 

In connection with the planned transfer of Citibank’s branch network, we would like to inform you that teller transactions and other branch services (e.g. receipt of paper payment orders) will only be available to corporate clients at the branch at Bucharova 2641/14, 158 02, Prague 5 from 1 March 2016. Moreover, on 4 January 2016 this branch will be moved from the ground floor to the 6th floor where the reception of Citibank’s headquarters is located. The opening hours of this branch will be Monday through Friday from 8.30 a.m. to 4 p.m. except on public holidays.

 

If you use the aforementioned services, please contact your banker as soon as possible and talk about alternative solutions. For cash transactions, you may use the services of the Czech Post, security agencies or Citibank corporate cards. Please notify your business partners and clients of this change if they use Citibank branches to deposit money to your accounts.

 

We trust that together we can find a solution that will suit your needs. Our intention is to continue to provide top banking services to local as well as global corporate clients in the Czech Republic, as we have since 1991.

 

If you should have any questions on the announcement, please don’t hesitate to reach out to your Relationship Manager.

 

Thank you for your trust and partnership.

Sincerely,

 

Citibank Europe plc