Domů>Středně velké společnosti>Dokumenty

Dokumenty pro středně velké společnosti

Jakýkoli dokument vždy po ruce
Na této stránce najdete širokou škálu dokumentů, které Vám usnadní komunikaci se Citibank, obchodní podmínky, informační materiály, formuláře a další důležité dokumenty.
Obecné
Všeobecné obchodní podmínky platné do 14. 12. 2019
Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. 12. 2019
Změnová verze Všeobecných obchodních podmínek
Místní státní podmínky platné od 25. 5. 2018
Regulatorní sdělení, deklarace a prohlášení platné od 25. 5. 2018
Změnová verze Regulatorního sdělení, deklarace a prohlášení
Uživatelská příručka platná od 15. 1. 2018
Podmínky mlčenlivosti a důvěrnosti údajů platné od 25. 5. 2018
Reklamační řád
Informace o mimosoudním řešení sporů mezi Citibank Europe plc a jejími klienty
Systém pojištění vkladů – Informační list pro vkladatele
Platební styk
Informační leták platný do 14. 12. 2019
Informační leták platný od 15. 12. 2019
Změnová verze Informačního letáku
BIC kódy korespondenčních bank
Dotazník - svoz a počítání hotovosti
Platební karty
Obchodní podmínky pro služební Charge karty platné od 12.09.2019
Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet platné od 12.09.2019
3D Secure - Často kladené dotazy
Obchodní podmínky pro služební Charge karty platné do 11.09.2019
Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet platné do 11.09.2019
Změnová verze Obchodních podmínek pro služební charge karty Citibank
Změnová verze Obchodních podmínek Citibank pro vydávání a používání VISA karet
Informační dokument o pojistném produktu (IPID)
Pojištění - důležité informace
Cestovní a úrazové pojištění - Rámcová pojistná smlouva platná od 01.09.2018
Cestovní a úrazové pojištění - Všeobecné pojistné podmínky platné od 01.09.2018
Cestovní a úrazové pojištění - Registrační formulář k doplňkovému pojištění
Cestovní pojištění - formulář oznámení škody
Úrazové pojištění - formulář oznámení škody
Úvěry
Standardní podmínky pro poskytování úvěrů
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - nemovitost
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - movitá věc
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - zásoby
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - pohledávky
Potvrzení o platnosti vinkulace pojistného plnění
Cizoměnové obchody
Informace Citibank Europe plc zákazníkům pro účely poskytování investičních služeb
Pravidla provádění pokynů
Informace o režimu ochrany majetku zákazníka
Časový rozvrh příjmu a zpracování pokynů v průběhu provozního dne a některé související informace
Obchodní podmínky pro obchodování na finančním trhu platné do 31. března 2019
Obchodní podmínky pro obchodování na finančním trhu platné od 1. dubna 2019
Změnová verze Obchodních podmínek pro obchodování na finančním trhu
Dokumentární platební styk
Žádost o otevření neodvolatelného akreditivu
Žádost o převod dokumentarního akreditivu
Žádost o vystavení celní záruky
Žádost o dokumentární inkaso
Exportní Akreditiv / Průvodní list k předkládaným dokumentům v rámci exportního/dodavatelského akreditivu
Žádost o vystavení bankovní záruky
Print
Firemní bankéři