Domů>Středně velké společnosti>Dokumentární platební styk

Dokumentární platební styk

Nástroje dokumentárního platebního styku
Vyhněte se při podnikání se svými obchodními partnery zbytečnému riziku. K zajištění rizika plynoucího z tuzemských i mezinárodních obchodních vztahů Vám Citibank nabízí následující produkty dokumentárního platebního styku: dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso a bankovní záruku.
Dokumentární akreditivDokumentární inkasoBankovní zárukaBankovní záruka
Dokumentární akreditiv je neodvolatelný písemný závazek banky, vystavený na základě žádosti klienta (příkazce, kupujícího) zaplatit určitou peněžní částku podle podmínek stanovených v akreditivu.
Podmínkou pro výplatu z akreditivu bankou je řádné předložení všech předepsaných dokumentů ze strany prodávajícího.
Zúčastněné banky kontrolují pouze dokumenty, nikoliv zboží nebo služby. Akreditivní platby jsou zcela oddělené od kontraktu.
Výhody pro příjemce akreditivu (prodávajícího) :
 • prodávajícímu vzniká pohledávka za bankou místo za kupujícím
 • má jistotu zaplacení po splnění akreditivních podmínek
 • může použít akreditiv jako ručení vůči svým dodavatelům
 • může svoji pohledávku za bankou odprodat a získat tím finanční prostředky dříve
 • může získat od své banky úvěr, pokud je akreditiv dostatečně kvalitní
Výhody pro příkazce akreditivu (kupujícího):
 • akreditiv vytváří značný tlak na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu a v požadované kvalitě
 • má jistotu, že bude platit až po splnění podmínek předepsaných v akreditivu
 • může získat výhodnější cenové podmínky od prodávajícího díky kvalitnímu platebnímu zajištění
Druhy dokumentárních akreditivů z hlediska právní závaznosti:
 • Avizovaný akreditiv
  U tohoto typu akreditivu nevstupuje banka příjemce do závazku vůči příjemci. Pouze mu oznamuje podmínky akreditivu a zprostředkovává jeho realizaci.
 • Potvrzený akreditiv
  Banka beneficienta (prodávajícího) může akreditiv potvrdit a sama tím převzít závazek ve vztahu k příjemci.
Aby akreditiv vůbec splňoval svůj účel, musí být otevřen jako neodvolatelný. Pokud text akreditivu výslovně neuvádí, dle Jednotných pravidel a zvyklostí Mezinárodní obchodní komory je považován za neodvolatelný.
Dokumentární akreditiv se řídí jednotnými pravidly pro dokumentární akreditivy Mezinárodní obchodní komory UCP600.
Print
Výhodné směnné kurzy CitiFX Pulse
Pružné platby do zahraničí