Domů>Velké společnosti>Clearing a vypořádání zahraničních cenných papírů

Vypořádání zahraničních cenných papírů

Mějte přehled o svém portfoliu
Citi Securities Services je přítomna na 62 trzích a disponuje tak celosvětově nejširší sítí pro poskytování custody služeb. Ostatní trhy pokrýváme prostřednictvím našich agentů. V ČR tuto službu poskytujeme od roku 1997. Pro klienty, kteří nepoužívají pro komunikaci s bankou SWIFT, nabízí Citi systém „CitiDirect for Securities”, který slouží k oboustranné komunikaci s bankou a poskytuje Vám přehled o Vašem portfoliu, stavu vypořádání Vašich instrukcí.
Popis službyDůležité dokumenty
V rámci této služby nabízíme:
  • otevření a administraci účtů na zahraničních trzích
  • vypořádání obchodů s cennými papíry
  • správu a úschovu cenných papírů
  • administraci podnikových akcí (Corporate Actions)
  • inkaso kuponů a dividend
  • uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění
  • hlasování na valných hromadách
  • reporting
Print
Kontaktujte svého bankéře