Domů>Velké společnosti

Velké společnosti

Prvotřídní servis pro velké společnosti
Od svého založení v České republice v roce 1991 si Citibank vybudovala pozici vedoucí mezinárodní banky, která poskytuje finanční služby velkému počtu významných českých a nadnárodních společností. Náš úspěch je založený na úzkém kontaktu mezi námi a našimi klienty prostřednictvím bankéřů, kteří řeší konkrétní potřeby klientů. Za dobu své existence jsme zrealizovali celou řadu významných transakcí
Služby treasury
Služby treasury
Správa cenných papírů
Činnost výplatního a fiskálního agenta
Služby související s přípravou emise dluhopisů a její administrací.
Vázané účty
Minimalizace rizik při akvizicích, prodejích majetku či při jiných strukturovaných transakcích.
Domácí custody
Správa cenných papírů, vypořádání obchodů, clearing burzovních obchodů.
Zahraniční custody
Správa a vypořádání zahraničních cenných papírů.
Financování zahraničního obchodu
Bankovní záruky
Výhodnější podmínky obchodní smlouvy a jistota úhrady peněz oprávněnému příjemci.
Dokumentární platební styk
Zajištění rizika plynoucího z mezinárodních i tuzemských obchodních vztahů.
Financování
Podpora prodeje formou financování pohledávek a distribučních sítí.
Platební styk a řízení hotovosti
Běžné účty
Vedení běžných účtů jak v tuzemské měně, tak ve všech obvyklých zahraničních měnách.
Bezhotovostní platební styk
Bezhotovostní platební styk v různých měnách a formách, v rámci ČR, ale i ze/do zahraniční.
Platební karty
Placení za zboží a služby v ČR i v zahraničí, výběry hotovosti z bankomatů, případně na přepážkách bank.
Svoz a příprava hotovosti
Sběr a zpracování hotovosti v rámci celého území České republiky.
Poštovní poukázky
Nástroj k výplatě hotovosti v případech, kdy je číslo účtu příjemce neznámé.
Řízení likvidity
Zvýšená kontrola finanční likvidity a efektivnější cash flow, zefektivnění auditních procesů.
Internetové bankovnictví
Umožňuje komunikaci mezi klientem a bankou založenou na vysokých bezpečnostních standardech.
Print
Kdo jsme