Domů>Velké společnosti>Vázané účty

Velké společnosti

Vaše transakce vždy pod kontrolou
Nabízíme Vám minimalizaci rizik při akvizicích, prodejích majetku, či při jiných strukturovaných transakcích. Naší silnou stránkou je plánování a strukturování komplexních transakcí, které zahrnují mezinárodní prvek nebo sofistikované podmínky. Máme zkušenosti se strukturováním a výkonem sofistikovaných transakcí velkého objemu, například v oblasti akvizic v energetickém, farmaceutickém a realitním sektoru.
Pomocí escrow transakcí minimalizujeme rizika pro smluvní strany při akvizicích, prodejích majetku, či při jiných strukturovaných transakcích.
V roli escrow agenta máme pod kontrolou výplatu finančního plnění a dohlížíme na plnění podmínek transakce smluvními stranami. Dohlížíme na vypořádání transakce v souladu s podmínkami smlouvy.
Výhody využití vázaných účtů
  • Respektovaný a nestranný escrow agent s prokázanou historií úspěšných transakcí
  • Strukturování sofistikovaných transakcí
  • Flexibilita při volbě rozhodného práva
  • Možnost využití Citibank entit v různých jurisdikcích v transakcích s mezinárodním prvkem
Print
Kontaktujte svého bankéře