Domů>Velké společnosti>Vázané účty

Velké společnosti

Vaše transakce vždy pod kontrolou
Nabízíme Vám minimalizaci rizik při akvizicích, prodejích majetku, či při jiných strukturovaných transakcích. Naší silnou stránkou je plánování a strukturování komplexních transakcí, které zahrnují mezinárodní prvek nebo sofistikované podmínky.
Pomocí escrow transakcí minimalizujeme rizika pro smluvní strany při akvizicích, prodejích majetku, či při jiných strukturovaných transakcích.
V roli escrow agenta máme pod kontrolou prodávaná aktiva i finanční protiplnění a dohlížíme na plnění podmínek transakce smluvními stranami. Máme pod kontrolou vypořádání transakce v souladu s podmínkami smlouvy.
Máme zkušenosti se strukturováním a výkonem sofistikovaných transakcí velkého objemu, například v oblasti akvizic v energetickém, farmaceutickém a realitním sektoru. Naší silnou stránkou je plánování a strukturování komplexních transakcí, které zahrnují mezinárodní prvek nebo sofistikované podmínky.
Výhody využití vázaných účtů
  • Respektovaného a nestranného escrow agenta s prokázanou historií úspěšných transakcí
  • Strukturování sofistikovaných transakcí
  • Flexibilitu při volbě rozhodného práva
  • Možnost využití Citibank entit v různých jurisdikcích v transakcích s mezinárodním prvkem
Print
Kontaktujte svého bankéře