Domů>Velké společnosti>Poštovní poukázky

Poštovní poukázky

Možnost výplaty hotovosti komukoli
Nabízíme Vám nástroj k výplatě hotovosti v případech, kdy je číslo účtu příjemce neznámé nebo příjemce vůbec nemá založen bankovní účet.
Poštovní poukázka typu B slouží jako nástroj k výplatě hotovosti v případech, kdy je číslo účtu příjemce neznámé nebo příjemce vůbec nemá založen bankovní účet. V tomto případě vystaví banka na základě Vaší instrukce poštovní poukázku typu B prostřednictvím České pošty, která zároveň doručí poukázku na adresu příjemce.
Poštovní poukázka může být předložena na kterékoliv pobočce České pošty na území České republiky, kde bude ve stanovené lhůtě proplacena.
Zpracování plateb z Vašeho běžného účtu vedeného u Citibank ve spolupráci s Českou poštou probíhá následovně:
  • Prostřednictvím internetového bankovního systému zašlete do banky instrukci k vydání poštovní poukázky typu B.
  • Banka zatíží účet Vaší společnosti a zprostředkuje vydání poštovní poukázky a doručení jejímu příjemci.
  • Poštovní poukázka bude doručena doporučeně na adresu příjemce.
  • Po předložení poštovní poukázky provede Česká pošta výplatu peněžních prostředků na jakékoliv ze svých poboček na území České republiky.
  • V případě, že se příjemce nedostaví v období splatnosti poštovní poukázky, která činí 24 dnů, na pobočku České pošty, budou finanční prostředky vráceny zpět na účet Vaší společnosti.
Informace o případných vrácených platbách můžete monitorovat v reálném čase prostřednictvím modulu internetového bankovního systému.
Print
Kontaktujte svého bankéře