Domů>Velké společnosti>Financování

Financování

Výhodné financování Vašich obchodů
Využijte formy financování, jež poskytují výhody jak pro dodavatele, tak pro odběratele. Poskytujeme svým klientům možnost prodeje formou financování pohledávek a distribučních sítí.
Financování pohledávekFinancování distribučních sítí
Poskytujeme svým klientům financování pohledávek vzešlých jak z tuzemského, tak i zahraničního obchodu.
V závislosti na charakteru obchodních transakcí mezi dodavatelem a odběratelem poskytujeme následující formy financování pohledávek:
  • s plným zpětným postihem na postupitele
  • s limitovaným zpětným postihem na postupitele
  • bez zpětného postihu na postupitele – Vaší společnosti umožní navýšit disponibilní prostředky bez zatížení rozvahy na straně pasiv
Print
Kontaktujte svého bankéře