Domů>Velké společnosti>Bankovní záruky

Bankovní záruky

Mějte při uzavírání obchodů jistotu
Získejte jistotu a výhodnější podmínky obchodní smlouvy díky bankovní záruce. Ta zaručuje úhradu peněz oprávněnému příjemci na základě jeho požádání a prohlášení, že příkazce nedostál svým závazkům.
Bankovní záruka je písemným závazkem banky uhradit peněžní částku oprávněnému (příjemci) na jeho první požádání a prohlášení, že příkazce nedostál svým závazkům.
Záruky jsou vystavovány obvykle s podmínkou platby "na první požádání a bez námitek", což v praxi znamená, že banka je povinna zaplatit okamžitě, aniž by zkoumala další okolnosti, samozřejmě za předpokladu splnění podmínek záruky.
Výhody použití bankovní záruky:
  • bezpečnější forma poskytnutého ručení než poukázání peněžních prostředků na účet obch. partnera
  • jasně časově ohraničený závazek
  • možnost uzavřít obchodní kontrakt za výhodnějších podmínek
Druhy záruk:
  • záruka za nabídku (bid bond)
  • akontační záruka (advance payment bond)
  • záruka za řádné provedení (performance bond)
  • záruka za zádržné
  • platební záruka
  • celní záruky
  • standby akreditiv
Print
Kontaktujte svého bankéře