Domů>Velké společnosti>Činnost výplatního a fiskálního agenta

Činnost výplatního a fiskálního agenta

Zajistíme výplatu Vámi emitovaného dluhopisu
V roli výplatního či fiskálního agenta nabízíme služby související s přípravou emise dluhopisů a její administrací. Komunikujeme dle potřeby s regulátorem, s Centrálním depozitářem cenných papírů, s burzou, s majiteli cenných papírů a s ostatními případnými agenty.
V rámci této služby nabízíme:
  • registraci emise v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.
  • vypořádání primární emise
  • komunikaci s majiteli dluhopisů
  • zajišťování výpisů z evidence vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
  • administraci výplaty kupónu a jistiny
  • administraci srážkové daně
Print
Kontaktujte svého bankéře