Domů>O nás>Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Jsme společensky zodpovědní
Citibank cítí zodpovědnost za prostředí, ve kterém podniká. Naše aktivity mají dlouhou tradici a široký záběr - od firemního dárcovství přes dobrovolnické aktivity zaměstnanců až po dlouhodobé strategické programy zaměřené na finanční vzdělávání. Za samozřejmou považujeme také harmonizaci pracovního a rodinného života našich zaměstnanců.
Citi FoundationDobrovolnictvíZaměstnanecký charitativní fond
Citi Foundation je globální zastřešující nadace finanční skupiny Citi. Citi Foundation přispívá k podpoře ekonomického rozvoje a ke zlepšení života lidí v nízkopříjmových komunitách po celém světě. Investujeme do projektů, které zpřístupňují finanční služby širšímu okruhu osob, usnadňují mladým lidem nalezení práce a vnášejí svěží vítr do budování ekonomicky pulzujících měst. Přístup "Více než filantropie", který Citi Foundation vyznává, v maximální možné míře využívá mimořádnou odbornost banky a jejích zaměstnanců ve prospěch našeho poslání, vůdcovství a inovací.
Více o Citi Foundation najdete zde
V souladu s tímto globálním posláním zaměřuje své strategické dary a příspěvky i česká pobočka Citibank Europe plc. V ČR se proto dlouhodobě soustředíme na problematiku finančního vzdělávání pro široké spektrum populace. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme s vybranými partnery z řad neziskových organizací. Dlouhodobou strategickou podporou finančního vzdělávání se Citi Foundation snaží vést českou veřejnost k finanční zodpovědnosti, zlepšovat její finanční gramotnost a postavení jednotlivců na trhu práce. Rovněž si klade za cíl otevřít odbornou diskusi o úrovni finanční gramotnosti, zaměstnávání mladých lidí a napomoci zavedení jasného adekvátního koncepčního vzdělávání na národní úrovni a dále zvýšit podnikatelské dovedností mladých lidí, které vedou k otevření nových možností a nových pracovních míst.
Bankovní gramotnost a podnikatelské dovednosti mládeže
Junior Achievement - je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Společný program se Citi Foundation byl zahájen v roce 1996 a průměrně se ho ročně zúčastní 2500 studentů. Citi prostřednictvím Citi Foundation se ve spolupráci s Junior Achievement snaží zlepšit podmínky učitelů pro výuku finančního vzdělávání a její implementaci do školních osnov na středních školách. Více informací zde.
Finanční gramotnost pro matky v azylových domech
Nadace Terezy Maxové dětem - základním posláním je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině, i proto se jeden ze základních pilířů Nadace zaměřuje na prevenci nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Tuto snahu podporuje Citi Foundation také v rámci společného programu "Made By", který si klade za cíl posílit finanční gramotnost matek v azylových domech dosažením pozitivní změny v jejich finančním chování, poskytnutím příležitostí a nástrojů, jak nežádoucí situaci postupně změnit a vytvořit si zdravé finanční návyky. Více k projektu "Made By" – Finanční gramotnost pro matky v azylových domech najdete zde.
Print
Firemní bankovnictví