Domů>Ochrana údajů

Ochrana údajů

Ochrana údajů
Ochrana osobních údajů
Vítejte na webové stránce společnosti Citibank Europe plc, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, zapsanou v Rejstříku společností Irské republiky pod číslem 132781, která v České republice podniká prostřednictvím své organizační složky Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČO 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 1, vložka 59288 („Citibank“). Tato sekce je věnována naší politice v oblasti ochrany osobních údajů.

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje na internetu stejným způsobem, jakým jsou chráněny při jiných způsobech našeho styku s Vámi - například při osobním jednání, přes bankomaty (ATM), prostřednictvím telefonického styku nebo internetového bankovnictví či v rámci e-mailové komunikace. Bližší informace o tom, jak v Citibank nakládáme s osobními údaji, naleznete mimo jiné v Prohlášení o ochraně soukromí a dalších dokumentech a seznamech zveřejňovaných a pravidelně aktualizovaných na této webové stránce.

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje a další důvěrné informace chráníme formou zavedených fyzických, elektronických a procedurálních bezpečnostních mechanismů a opatření, které nejen splňují, ale mnohdy překračují požadavky vyplývající z relevantních právních předpisů na ochranu osobních údajů. Své zaměstnance pečlivě školíme v náležitém zacházení s osobními údaji našich klientů. V případech, kdy využíváme služeb externích dodavatelů, vyžadujeme od nich striktní dodržování principů ochrany osobních údajů, které od nás obdrží.
Zásady Citibank při ochraně osobních údajů na internetu
  • Na těchto webových stránkách můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje Vaší profesní kariéry u Citibank nebo obdržet další užitečné informace, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli osobní údaje.
  • Jestliže nám poskytnete své osobní údaje, jako například adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standardy přísné bezpečnosti, jak je stanoví platné obchodní podmínky i prohlášení o ochraně soukromí a jiné obdobné dokumenty, a principy zachování bankovního tajemství.
Cookies
Za účelem poskytnutí ještě lepších služeb či za účelem maximalizace bezpečnosti, použijeme čas od času tzv. "cookies". "Cookie" je drobná informace, kterou server (webová stránka) uchovává na internetovém prohlížeči vašeho PC a která může být později vyhledána. Cookie nepřečte žádný jiný server (webová stránka), než ten, který ji vytvořil. Cookies využíváme pro některé administrativní úkony, jakými je například uchování vaší preference pro určitý druh informací. Většina cookies trvá pouze po dobu jediné návštěvy. Žádná z nich neobsahuje informace, které by komukoli umožnily, aby vás kontaktoval telefonem, přes e-mail nebo poštou. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni pokaždé, když bude nějaká cookie vytvářena, anebo dokonce tak, aby se jejímu vytvoření zabránilo.
Prohlášení o ochraně soukromí
Prohlášení divize TTS o ochraně soukromí
Prohlášení divize TTS o ochraně soukromí týkající se platebních karet pro komerční klientelu
Prohlášení divizí Markets a Securities Services o ochraně soukromí
Seznam třetích stran
Print
Firemní bankovnictví