Domů>O nás>Kdo jsme

Kdo jsme

Citi - banka s historií a tradicí
Citi, přední globální banka spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích a jurisdikcích. Citi poskytuje fyzickým osobám, korporacím, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb, včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, korporátního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a služeb wealth managementu.
V České republice nabízí své služby od roku 1991 prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka.
Citi v ČRCiti ve světěManagementOceněníHospodaření banky
Právní subjektivita
Citibank Europe plc, je společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288.
Fakturační údaje
Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
IČ: 28198131
DIČ: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX
Kontakt
Recepce: +420 233 061 111
Citi v ČR - 25 let na českém trhu
V roce 1990 otevřela Citibank své zastoupení v Praze a stala se jednou z prvních zahraničních bank, které začaly v zemi působit. O deset měsíců později získala Citibank od Československé národní banky povolení k otevření pobočky nabízející komplexní služby. Citibank a.s. Praha otevřela své dveře klientům dne 24. června 1991 a začala vznikajícímu soukromému sektoru nabízet služby komerčního bankovnictví pro firemní klientelu. V roce 1999 rozšířila Citibank jako první na českém trhu okruh poskytovaných služeb i o segment malých a středních podniků, jelikož se v předešlých letech tento segment velmi rychle rozvíjel. Počátkem roku 2001 pak otevřela v Praze pobočku nabízející produkty a služby osobního bankovnictví včetně Programu Citigold.

Přestože Citibank Europe plc v září 2015 podepsala smlouvu směřující k prodeji segmentu osobního bankovnictví v České republice s Raiffeisenbank a.s., Česká republika zůstává pro Citi důležitým trhem a jejím záměrem je i nadále zde rozšiřovat bankovní služby pro české korporátní, institucionální a komerční klienty a rovněž rozšiřovat stávající spolupráci s nadnárodními klienty a globálními investory.
Print
Firemní bankovnictví