Domů>Středně velké společnosti>Užitečné dokumenty

Dokumenty pro malé a středně velké společnosti

Jakýkoli dokument vždy po ruce
Na této stránce najdete širokou škálu dokumentů, které Vám usnadní komunikaci se Citibank, obchodní podmínky, informační materiály, formuláře a další důležité dokumenty.
Obecné
Všeobecné obchodní podmínky platné do 14. 1. 2018
Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. 1. 2018
Změnová verze Všeobecných obchodních podmínek
Reklamační řád
Informace o mimosoudním řešení sporů mezi Citibank Europe plc a jejími klienty
Seznam třetích stran
Systém pojištění vkladů – Informační list pro vkladatele
Účty
Dokumenty potřebné k otevření běžného účtu
Formulář Smlouva o běžném účtu
Formulář Podpisové vzory
Formulář Oprávněné osoby pro kontakt s Bankou
Dohoda o doručovaní výpisu z učtu prostřednictvím služby "e-Delivery"
Výpověď Smlouvy o běžném účtu a žádost o zrušení platební karty
Smlouva o zvláštním účtu základního kapitálu
Platební styk
Informační leták platný do 14. 1. 2018
Informační leták platný od 15. 1. 2018
Změnová verze Informačního letáku
BIC kódy korespondenčních bank
Dotazník - svoz a počítání hotovosti
Platební karty
3D Secure - Často kladené dotazy
Obchodní podmínky pro služební Charge karty platné od 13.01.2018
Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet platné od 13.01.2018
Změnová verze Obchodních podmínek pro služební charge karty Citibank s platností do 12.01.2018
Změnová verze Obchodních podmínek Citibank pro vydávání a používání VISA karet s platností do 12.01.2018
Obchodní podmínky pro služební Charge karty platné do 12.01.2018
Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet platné do 12.01.2018
Pojištění - důležité informace
Cestovní a úrazové pojištění - Rámcová pojistná smlouva
Cestovní a úrazové pojištění - Registrační formulář k doplňkovému pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Formulář oznámení škody z cestovního pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Formulář oznámení škody z úrazového pojištění
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou - Rámcová pojistná smlouva
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou - Dodatek k rámcové pojistné smlouvě
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou - Všeobecné pojistné podmínky
Pojištění zneužití 50 - Rámcová pojistná smlouva
Pojištění zneužití 50 - Dodatek k rámcové pojistné smlouvě
Pojištění zneužití 50 - Všeobecné pojistné podmínky
Úvěry
Standardní podmínky pro poskytování úvěrů
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - nemovitost
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - movitá věc
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - zásoby
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - pohledávky
Potvrzení o platnosti vinkulace pojistného plnění
Cizoměnové obchody
Informace Citibank Europe plc zákazníkům pro účely poskytování investičních služeb
Pravidla provádění pokynů
Informace o režimu ochrany majetku zákazníka
Časový rozvrh příjmu a zpracování pokynů v průběhu provozního dne a některé související informace
Obchodní podmínky pro obchodování na finančním trhu
Dokumentární platební styk
Žádost o otevření neodvolatelného akreditivu
Žádost o převod dokumentarního akreditivu
Žádost o vystavení celní záruky
Žádost o dokumentární inkaso
Exportní Akreditiv / Průvodní list k předkládaným dokumentům v rámci exportního/dodavatelského akreditivu
Žádost o vystavení bankovní záruky
Print
Firemní bankéři