Domů>Středně velké společnosti>Užitečné dokumenty

Dokumenty pro malé a středně velké společnosti

Jakýkoli dokument vždy po ruce
Na této stránce najdete širokou škálu dokumentů, které Vám usnadní komunikaci se Citibank, obchodní podmínky, informační materiály, formuláře a další důležité dokumenty.
Obecné
Všeobecné obchodní podmínky platné do 14. 1. 2018
Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. 1. 2018
Změnová verze Všeobecných obchodních podmínek
Reklamační řád Citibank pro fyzické osoby
Reklamační řád Citibank pro právnické osoby
Seznam třetích osob podílejících se na poskytování produktů a služeb Citibank
Systém pojištění vkladů – Informační list pro vkladatele
Internetové bankovnictví - CitiBusiness Direct
Manuál internetového bankovnictví CitiBusiness Direct
Formát souborů s platebními příkazy pro CitiBusiness Direct .
Formát souboru s výpisy z účtu zasílaných CitiBusiness Direct
Účty
Dokumenty potřebné k otevření běžného účtu
Formulář Smlouva o běžném účtu
Formulář Podpisové vzory
Formulář Osoby oprávněné k používání Internetového bankovnictví
Formulář Oprávněné osoby pro kontakt s Bankou
Dohoda o doručovaní výpisu z učtu prostřednictvím služby "e-Delivery"
Výpověď Smlouvy o běžném účtu a žádost o zrušení platební karty
Smlouva o zvláštním účtu základního kapitálu
Platební styk
Informační leták platný do 14. 1. 2018
Informační leták platný od 15. 1. 2018
Změnová verze Informačního letáku
BIC kódy korespondenčních bank
Dotazník - svoz a počítání hotovosti
Platební karty
3D Secure - Často kladené dotazy
Obchodní podmínky pro služební Charge karty platné od 13.01.2018
Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet platné od 13.01.2018
Změnová verze Obchodních podmínek pro služební charge karty Citibank s platností do 12.01.2018
Změnová verze Obchodních podmínek Citibank pro vydávání a používání VISA karet s platností do 12.01.2018
Obchodní podmínky pro služební Charge karty platné do 12.01.2018
Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet platné do 12.01.2018
Pojištění - důležité informace
Cestovní a úrazové pojištění - Rámcová pojistná smlouva
Cestovní a úrazové pojištění - Registrační formulář k doplňkovému pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Formulář oznámení škody z cestovního pojištění
Cestovní a úrazové pojištění - Formulář oznámení škody z úrazového pojištění
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou - Rámcová pojistná smlouva
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou - Dodatek k rámcové pojistné smlouvě
Pojištění Bezpečí s Vaší kartou - Všeobecné pojistné podmínky
Pojištění zneužití 50 - Rámcová pojistná smlouva
Pojištění zneužití 50 - Dodatek k rámcové pojistné smlouvě
Pojištění zneužití 50 - Všeobecné pojistné podmínky
Úvěry
Standardní podmínky pro poskytování úvěrů
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - nemovitost
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - movitá věc
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - zásoby
Potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění - pohledávky
Potvrzení o platnosti vinkulace pojistného plnění
Cizoměnové obchody
Informace Citibank Europe plc zákazníkům pro účely poskytování investičních služeb
Pravidla provádění pokynů
Informace o režimu ochrany majetku zákazníka
Časový rozvrh příjmu a zpracování pokynů v průběhu provozního dne a některé související informace
Obchodní podmínky pro obchodování na finančním trhu
Dokumentární platební styk
Žádost o otevření neodvolatelného akreditivu
Žádost o převod dokumentarního akreditivu
Žádost o vystavení celní záruky
Žádost o dokumentární inkaso
Exportní Akreditiv / Průvodní list k předkládaným dokumentům v rámci exportního/dodavatelského akreditivu
Žádost o vystavení bankovní záruky
Print
Sazebníky
Firemní bankéři