Domů>Ochrana údajů

Ochrana údajů

Ochrana údajů
Ochrana údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vítejte na serveru (webové adrese) Citibank Europe plc, organizační složka, ("Citibank"). V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server (adresu) případně poskytnete. Naším záměrem je chránit vaše údaje na internetu stejným způsobem, jakým jsou chráněny při jiných způsobech našeho styku s Vámi: na pobočkách, přes bankomaty (ATM) nebo prostřednictvím telefonického styku. (Můžete si rovněž prostudovat dokument s názvem "Ochrana osobních údajů" viz níže, v němž jsou detailněji nastíněny zásady ochrany osobních dat v rámci celé skupiny Citigroup, jejíž je Citibank členem).
Zásady Citibank při ochraně osobních údajů na Internetu
  • Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje Vaší profesní kariéry u Citibank, nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje.
  • Jestliže nám poskytnete své osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standardy přísné bezpečnosti (jak je stanoví platné obchodní podmínky) a principů zachování bankovního tajemství.
Za účelem poskytnutí ještě lepších služeb či za účelem maximalizace bezpečnosti, použijeme čas od času tzv. "cookies". "Cookie" je drobná informace, kterou server (adresa) uchovává na Internetovém prohlížeči vašeho PC a která může být později vyhledána. Cookie nepřečte žádný jiný server (adresa), než ten, který ji vytvořil. Cookies využíváme pro některé administrativní úkony, jakými je například uchování vaší preference pro určitý druh informací. Většina cookies trvá pouze po dobu jediné návštěvy. Žádná z nich neobsahuje informace, které by komukoli umožnily, aby vás kontaktoval telefonem, přes e-mail nebo poštou. Svůj Internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni pokaždé, když bude nějaká cookie vytvářena, anebo dokonce tak, aby se jejímu vytvoření zabránilo.
Citibank je oprávněna předat veškeré osobní údaje, na základě Vašeho souhlasu, třetím osobám, jak v České republice, tak i do jiných států. Aktuální seznam takových třetích osob s uvedením patřičného účelu pro předání a zpracování osobních údajů je uveřejněn na internetové stránce Citibank v sekci Užitečné informace/Užitečné dokumenty.
Tématika ochrany osobních klientských údajů
Ochrana osobních údajů v Citigroup
Naším záměrem je udržet si důvěru v nás kladenou pokud jde o zacházení s Vašimi osobními údaji a daty.
Můžete si sami zvolit vám nejlépe vyhovující řešení:
Jakožto zákazník společnosti Citibank Europe plc, organizační složka máte možnost sám/sama si zvolit způsob jakým mohou být Vaše osobní údaje (v rámci Banky/s třetími stranami) sdíleny. Při svém výběru prosím zvažte a berte v úvahu taková řešení, jež nám současně umožní poskytovat kvalitní produkty a služby, které Vám pomohou naplňovat Vaše finanční potřeby a záměry.
Ochrana osobních údajů:
Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje a informace chráníme formou zavedených fyzických, elektronických a procedurálních bezpečnostních mechanismů a opatření, které nejen splňují, ale mnohdy překračují požadavky vyplývající z relevantního zákona. Své zaměstnance pečlivě školíme v náležitém zacházení s osobními údaji klientů. V případech, kdy využíváme služeb externích dodavatelů, vyžadujeme od nich striktní dodržování principů ochrany osobních údajů, které od nás obdrží.
Print
Firemní bankovnictví